100+ Microsoft Word-tastaturgenveje til at fremskynde dit arbejde

Microsoft Office bliver brugt af over 1,2 milliarder mennesker verden over, og Microsoft Word er den mest udbredte tekstbehandlings- og dokumentoprettelsessoftware i verden. Det bruges til at oprette dokumenter, såsom breve, artikler, CV'er, rapporter, formularer, prøver, elevernes hjemmeopgaver og utallige andre formål.

At lære at bruge Microsoft Word er en af ​​de grundlæggende og nødvendige færdigheder til enhver jobstilling. Alle slags virksomheder, fagfolk og studerende er afhængige af Microsoft Word til oprettelse af indhold. Når det er sagt, er det ikke alle, der ved, hvordan man udnytter softwarens muligheder fuldt ud.

Word giver en række funktioner og funktioner for at gøre dokumentoprettelse hurtigere og nemmere. En sådan funktion er tastaturgenveje. Det er en mere bekvem og hurtigere måde at udføre visse handlinger i MS Word på, som at kopiere og indsætte tekst, udskrive og gemme og meget mere.

For når du skriver, har du måske begge hænder på tastaturet, og du vil sandsynligvis ikke række ud efter musen, hver gang du skal kalde en kommando i programmet. Det er derfor, Microsoft Word har genveje, der hjælper dig med at blive mere effektiv i dit arbejde. Lad os tage et kig på lister over genvejstaster, som alle bør lære.

Oftest brugte genvejstaster i Microsoft Word

Lad os starte med de mest brugte genvejstaster til MS Word, som hjælper brugere med at spare tid og arbejde produktivt. Vi vil liste Microsoft Word-genvejstaster til både Windows og Mac pc. Genvejstasterne er for det meste ens for begge operativsystemer, en af ​​de få forskelle er, at du trykker på 'Ctrl'-tasten på Windows, mens du trykker på 'Command' (som er ⌘-symbolet) på en Mac-computer.

Her er de mest brugte genvejstaster i MS Word til Microsoft Windows og macOS.

Windows-genvejeMAC genvejeBeskrivelse
Ctrl + CKommando + CKopier det valgte indhold til udklipsholderen
Ctrl + XKommando + XKlip det valgte indhold til udklipsholderen
Ctrl + VKommando + VIndsæt og vælg indholdet fra udklipsholderen
Ctrl + SKommando + SGem Word-dokumentet
F12Kommando + Shift + SGem som Word-dokumentet
Ctrl + ZKommando + Z

Fortryd den sidste handling
Ctrl + PKommando + PÅbn vinduet Udskriv for at udskrive den aktuelle side
Ctrl + AKommando + AVælg alt indhold på alle sider
Ctrl + OKommando + OÅbner et eksisterende dokument
Ctrl + NKommando + NÅbn et nyt dokument
Ctrl + WKommando + WLuk det aktuelle dokument
Alt + F4Kommando + QLuk Microsoft Word-softwaren
Ctrl+FKommand + FÅbn dialogboksen Find for at finde tekst i det aktuelle dokument
Ctrl + YKommando + YGentag den sidste handling
Ctrl + BKommando + BFed den fremhævede tekst
Ctrl + IKommando + IKursiv den fremhævede tekst
Ctrl + UKommando + UUnderstreg den fremhævede tekst
Ctrl + Hjemfn + venstre piletastFlyt til begyndelsen af ​​et dokument
Ctrl + Endfn + højre piletastFlyt til slutningen af ​​et dokument
Ctrl + HCtrl + HFind og erstat
EscEscAnnuller en kommando

Formateringsgenveje i Microsoft Word

Du kan bruge følgende genveje til at anvende formatering på tekst i MS-dokument.

WINDOWS GENVEJEMAC GENVEJEBESKRIVELSE
Ctrl + ]Kommando + ]Forøg skriftstørrelsen med 1 enhed
Ctrl + [Kommando + [Formindsk skriftstørrelsen med 1 enhed
Ctrl + DKommando + DÅbn skrifttypedialogboksen
Shift + F3fn + Shift + F3Skift gennem store og små bogstaver (alle STORE BOGSTAVER, alle små bogstaver eller stort første bogstav i hvert ord)
Ctrl + Shift + AKommando + Shift + ASkift alle bogstaver til versaler
Ctrl + =Kommando + =Anvend sænket format på teksten
Ctrl + Shift + =Kommando + Shift + =Anvend hævet format på teksten
Ctrl + EKommando + EJusterer den markerede tekst til midten
Ctrl + LKommando + LJusterer den markerede tekst til venstre
Ctrl + RKommando + RJusterer den markerede tekst til højre
Ctrl + JKommando + JBegrund justeringen
Ctrl + Shift + DKommando + Shift + DPåfør dobbelt understregning
Ctrl + Shift + CKommando + Shift + DKopier kun formatering af den valgte tekst
Ctrl + Shift + VKommando + Shift + VIndsæt formatering på en markeret tekst
Ctrl + KKommando + KTilføj et hyperlink til den valgte tekst.
Ctrl + 1 Kommando + 1Indstil linjeafstand til enkelt
Ctrl + 2Kommando + 2Indstil linjeafstanden til dobbelt
Ctrl + 5Kommando + 5Indstil linjeafstand til 1,5
Ctrl + Shift + SKommando + Shift + SÅbn dialogboksen Anvend stilarter for at ændre stilarter
Ctrl + Alt+ 1Kommando + Alternativ + 1Anvend stilen Overskrift 1
Ctrl + Alt+ 2Kommando + Alternativ + 2Anvend stilen Overskrift 2
Ctrl + Alt+ 3Kommando + Alternativ + 3Anvend stilen Overskrift 3
Ctrl + Shift + LKommando + Alternativ + LAnvend listestilen på afsnittet
Ctrl + MKommando + højre/venstre pilIndryk afsnittet fra margenen

Valggenveje i Microsoft Word

Du kan bruge følgende genvejstaster til at udvide markeringen til tekst på forskellige måder:

WINDOWS GENVEJEMAC GENVEJEBESKRIVELSE
Shift + venstre piletastShift + VenstreHøjre piletastUdvidelsesvalg et tegn til venstre
Skift +Højre piletastShift + højre piletastUdvid markeringen et tegn til højre
Ctrl + Shift + VenstreKommando + Shift + VenstreVælg et ord til venstre
Ctrl + Shift + HøjreKommando + Shift + HøjreVælg et ord til højre.
Shift + Pil opShift + Pil opVælg en linje op
Shift + Pil nedShift + Pil nedVælg en linje ned
Ctrl + Shift + OpKommando + Shift + OpUdvid markeringen til begyndelsen af ​​afsnittet
Ctrl + Shift + NedPilKommando + Shift + Pil nedUdvid markeringen til slutningen af ​​afsnittet
Ctrl + Shift + HjemKommando + Shift + HjemUdvid dit valg til begyndelsen af ​​et dokument
Ctrl + Shift + EndKommando + Shift + EndUdvid dit valg til slutningen af ​​et dokument
Ctrl + Shift + *Kommando + 8Se eller skjul tegn, der ikke udskrives

Navigationsgenveje

Du kan bruge en af ​​nedenstående genveje til at flytte rundt i MS Word-dokument:

WINDOWS GENVEJEMAC GENVEJEBESKRIVELSE
Venstre/højre piletastVenstre/højre piletastFlyt markøren et tegn til venstre eller højre
Op/Ned piletastPil op/nednøgleFlyt markøren en linje op eller ned
Ctrl + venstre/højre pilnøgleKommando + venstre/højre pilnøgleFlyt markøren et ord til venstre eller højre
Ctrl + Pil op/nedKommando + Pil op/nedFlyt markøren et afsnit op eller ned
HjemKommando + venstre piletastFlyt markøren til begyndelsen af ​​linjen
EndeKommando + højre piletastFlyt markøren til slutningen af ​​linjen
Ctrl + HjemKommando + HjemFlyt markøren til toppen af ​​dokumentet
Ctrl + EndKommando + AfslutFlyt markøren til slutningen af ​​dokumentet
Ctrl + GKommando +GÅbn dialogboksen 'Gå til', hvor du kan angive at flytte til en bestemt side, sektion, linje osv.
Shift + F5Shift + F5Gå gennem de sidste tre steder, hvor din markør blev placeret.

Indsættelsesgenveje i Microsoft Word

Nogle gange vil du måske indsætte nogle almindeligt anvendte symboler eller nogle felter ved hjælp af tastaturer, i stedet for at gå gennem menuerne. Brug disse genvejstaster til at indsætte ting i MS Word:

WINDOWS GENVEJEMAC GENVEJEBESKRIVELSE
Alt + Shift + DControl + Shift + DIndsæt et datofelt
ALT + Shift + TControl + Shift + TIndsæt et Tidsfelt
ALT + Shift + LControl + Shift + LIndsæt et listefelt
ALT + Shift + PKontrol + Shift +PIndsæt et sidefelt
Ctrl + F9fn + Kommando + F9Indsæt et tomt felt
Alt + N, MKommando + Kontrol + MÅbn SmartArt-grafikdialogboksen for at indsætte en grafik

Alt + Ctrl + F

Kommando + Alternativ + FIndsæt en fodnote
Alt + Ctrl +DKommando + Alternativ + DIndsæt en slutnote
Alt + Ctrl + COption + GIndsæt et copyright-symbol (©)
Alt + Ctrl + TMulighed + 2Indsæt et varemærkesymbol (™)
Alt + Ctrl + .Mulighed + ;Indsæt en ellipse
Shift + EnterShift + ReturIndsæt et linjeskift
Ctrl + EnterKommando + EnterIndsæt et sideskift

Hjælp-genveje i MS Word

Her er de genvejstaster, du kan bruge til at få adgang til hjælpemenuer i Microsoft Word:

WINDOWS GENVEJEMAC GENVEJEBESKRIVELSE
F7Kommando + Alternativ + LÅbn stavekontrol

Shift + F7

Fn + Shift + F7Åbn Thesaurus
F1F1Åbn hjælpevejledningen
Ctrl + OKommando + OÅbn Indstillinger

Båndtastaturgenveje til Windows

Microsoft Windows har en 'Alt'-tastkontrol, som giver adgang til alle faner og deres funktioner i båndet. Desværre mangler Mac-pc'er denne 'Alt'-taststyring af menuerne i Office. Men hvis du er en Windows-bruger, kan du bruge disse Acces-tastgenveje via tastaturer. Når du trykker på 'Alt'-tasten, vil den vise dig 'Nøgletip'-bogstaver. Du kan kombinere 'Alt'-tasten med disse 'Nøgletip'-bogstaver for at lave følgende adgangsnøgler til båndindstillingerne:

Windows-genvejeBeskrivelse
Alt + FÅbn fanen Filer for at få adgang til Backstage-visningen
Alt + HÅbn fanen Hjem
Alt + NÅbn fanen Indsæt
Alt +GÅbn fanen Design
Alt +PÅbn fanen Layout
Alt + SÅbn fanen Referencer
Alt +MÅbn fanen Forsendelser
Alt +RÅbn fanen Gennemse
Alt +WÅbn fanen Vis
Alt + QÅbn feltet Fortæl mig eller Søg på båndet for at søge efter hjælpeindhold.

Genveje til tabeller i MS Word

Disse er genvejstaster til at flytte rundt i tabeller i Microsoft Word:

WINDOWS GENVEJEMAC GENVEJEBESKRIVELSE
Alt + HjemKontrol + HjemFlyt til den første celle i rækken
Alt + EndKontrol + AfslutFlyt til den sidste celle i en række
Alt + Side opKontrol + Side opFlyt til den første celle i en kolonne
Alt + Side nedKontrol + Side nedFlyt til den sidste celle i en kolonne
TabulatortastTabulatortastFlyt til næste celle i en række og vælg dens indhold,
Shift + TabShift + TabFlyt til den forrige celle i en række, og vælg dens indhold
Skift +Op nedSkift +Op nedUdvid markeringen til rækken over eller under
Skift +Venstre højreSkift +Venstre højreUdvid markeringen til kolonnen til venstre eller højre

Genveje til konturer i MS Word

Du kan bruge enhver af disse tastaturgenveje til at redigere dine konturer i MS Word.

WINDOWS GENVEJEMAC GENVEJEBESKRIVELSE
Alt + Shift + Venstre piletastControl + Shift + Venstre piletast Fremme det nummererede afsnit
Alt + Shift + Højre piletastControl + Shift + Højre piletastDegrader det nummererede afsnit
Ctrl + Shift + NKommando + Shift + NDegrader afsnit til brødtekst
Alt + Shift + Pil opControl + Shift + Pil op-tastFlyt valgte afsnit op
Alt + Shift + pil ned-tast Control + Shift + pil ned-tastFlyt valgte afsnit ned
Alt + Shift + PlustegnControl + Shift + PlustegnUdvid tekst under en overskrift
Alt + Shift + MinustegnControl + Shift + MinustegnSkjul tekst under en overskrift
Alt + Shift + AKontrol + Shift +ENSkift mellem at udvide eller skjule al tekst eller overskrifter i en disposition
Alt + Shift + LKontrol + Shift +LVis den første tekstlinje eller hele brødteksten
Alt + Shift + 1Kontrol + Shift +1Vis alle overskrifter med Overskrift 1-stil
Alt + Shift + nStyring + Shift + nVis alle overskrifter op til 'n' niveau
Ctrl + TabKommando + TabIndsæt et tabulatortegn