Sådan bruges mindre end eller lig med operatør i Excel

Du kan bruge operatoren 'mindre end eller lig med (<=)' med tekst, dato og tal samt med Excel-funktioner til at sammenligne værdier i Excel.

Operatoren 'Mindre end eller lig med' (<=) er en af ​​de seks logiske operatorer (også kendt som sammenligningsoperatorerne), der bruges i Microsoft Excel til at sammenligne værdier. Operatøren "<=" kontrollerer, om den første værdi er mindre end eller lig med den anden værdi, og returnerer 'TRUE', hvis svaret er ja, ellers 'FALSE'. Dette er et boolesk udtryk, så det kan kun returnere enten TRUE eller FALSE.

'mindre end eller lig med' bruges til at udføre de forskellige logiske operationer i Excel. Det bruges sjældent alene, og det er ofte kombineret med andre Excel-funktioner såsom HVIS, ELLER, IKKE, SUM.HVIS og ANTAL.HVIS osv. for at udføre kraftfulde beregninger. I denne øvelse vil vi se, hvordan du bruger operatoren 'mindre end eller lig med (<=)' med tekst, dato og tal samt med Excel-funktioner.

Sammenlign tekstværdier med '<=' Operator i Excel

Operatoren 'mindre end eller lig med' kan bruges til at sammenligne tekstværdier i Excel. Før du sammenligner værdier, tekstværdier i Excel, bør du vide, at alle logiske operatorer ikke er store og små. Det betyder, at de ignorerer forskelle mellem store og små bogstaver, når de sammenligner tekstværdier.

Der er en anden ting, du bør vide, når du sammenligner tekststrenge med logiske operatorer i Excel. MS Excel betragter det første alfabet "a" som den mindste værdi og det sidste alfabet "z" som den største værdi. Det betyder a < d, r j osv. Lad os forklare med et eksempel.

Eksempel 1: Hvis du vil kontrollere, at tekstværdien i celle A3 er mindre end eller lig med værdien i celle B4, skal du bruge denne enkle formel:

=A3<=B3

En excel-formel skal altid starte med et lighedstegn '='. Det første argument er celle A3, det andet argument er celle B3, og operatoren er placeret imellem. Da begge værdier er ens, er resultatet 'TRUE'.

I stedet for at bruge cellereferencer kan du også bruge direkte tekstværdi som argumenter i formlen. Men når en tekstværdi indsættes i en formel, skal den altid være omgivet af dobbelte anførselstegn som dette:

="Myre"<="myre"

Da logiske operatorer er ufølsomme for store og små bogstaver, ignorerer den forskellene mellem store og små bogstaver og returnerer TRUE som resultat.

Eksempel 2:

I eksemplet nedenfor er "Ant"-tekst bestemt ikke lig med "Elephant". Så du undrer dig måske, men hvordan Ant er mindre end Elephant? Er det fordi den er lille? Nej, det første bogstav i celle A3 ("A") er mindre end det første bogstav i celle B3 ("E").

Som vi nævnte før, mener Excel, at bogstaver senere i alfabetet er større end tidligere bogstaver. Her sammenligner formlen det første bogstav i A3 med det første bogstav i B3. Det første bogstav 'A' < første bogstav 'E', så formlen returnerer 'TRUE'.

Eksempel 3:

Ved sammenligning af tekster starter Excel med det første bogstav i teksterne. Hvis de er identiske, går det til det andet bogstav. I dette eksempel er det første bogstav i A3 og B3 det samme, så formlen flyttes til det andet bogstav i A3 og B3. Nu er "p" ikke mindre end "n", og derfor returnerer det 'FALSK'.

Sammenlign tal med '<=' Operator i Excel

At bruge 'mindre end eller lig med' med tal er simpelt nok, at alle kan gøre det. Du kan også bruge denne operator til at bygge komplekse matematiske operationer i Excel.

Her er et eksempel til sammenligning med tal med '<=':

Du kan bruge operatoren 'mindre end eller lig' med matematiske operatorer såvel som andre logiske operatorer til at skabe komplekse matematiske operationer.

Prøv for eksempel denne formel:

=(A4>B3)+(A1*B5)+(B2/2)+(B6<=A3)

I matematiske beregninger svarer resultatet af den logiske operation 'SAND' til 1, og FALSK er 0.

Det betyder, at første del af formlen (A4>B3) returnerer '0', og den sidste del af formlen (B6<=A3) returnerer '1'. Og vores formel ser sådan ud:

=0+(A1*B5)+(B2/2)+1

Og det tilbagevendende resultat ville være '203'.

Sammenlign datoer med '<=' Operator i Excel

Udover tekst og tal kan du også bruge operatoren "mindre end eller lig med" til at sammenligne datoværdier. Logiske operatorer kan også bruges til at sammenligne mellem datatyper, som dato og tekst eller tal og tekst osv.

En ting, du bør vide, når du sammenligner datoer, er, at Excel gemmer datoer og klokkeslæt som tal, men de er formateret til at ligne datoer. Excel-datonummer starter fra 1. januar 1900 kl. 00.00, som gemmes som 1, 2. januar 1900 gemmes som 2, og så videre.

For eksempel her en liste over datoer indtastet i Excel.

For at se tallene bag datoer skal du trykke på genvejstasterne Ctrl + ~ på tastaturet eller ændre formatet på datoen til tal eller generelt. Og du vil se tal på ovenstående datoer indtastet i excel som vist nedenfor.

Excel bruger disse tal, når en dato er involveret i en beregning.

Lad os tage et kig på denne tabel:

  • C2: A2-datoen er mindre end B2, og derfor SAND.
  • C3: A3 (hvilket tal er 42139) er større end B3 – FALSK.
  • C4: A4 er mindre end B4 – SAND.
  • C5: A5 (36666.263) er større end B5 (36666). Når der kun indtastes en dato, er dens standardtid 12:00, hvilket er midnat. Så svaret er FALSKT
  • C6: A6 er større end B6. Fordi en tekst altid betragtes som den største værdi sammenlignet med et hvilket som helst tal eller dato i Excel. Derfor er det FALSK.

Nogle gange, når du sammenligner en datoværdi med en celle, kan Excel betragte datoværdien som en tekststreng eller aritmetisk beregning.

I nedenstående eksempel, selvom A1 er større end "4-12-2020", er resultatet "TRUE". Fordi Excel betragter værdien som en tekststreng.

Også her betragtes datodelen (5-12-2020) i formlen som en matematisk beregning:

For at rette dette skal du vedlægge en dato i DATEVALUE-funktionen, sådan her:

=A1<=DATOVÆRDI("5-12-2020")

Nu ville du få det rigtige resultat:

Brug af "mindre end eller lig med"-operatør med funktioner

I excel bruges logiske operatorer (som <=) i vid udstrækning i parametre for Excel-funktioner såsom HVIS, SUM.HVIS, ANTAL.HVIS og mange andre funktioner til at udføre kraftfulde beregninger.

Brug af '<=' med IF-funktion i Excel

Operatoren '<=' kan bruges i argumentet 'logic_test' for IF-funktionen til at udføre logiske operationer.

Excel IF-funktionen evaluerer en logisk betingelse (som er lavet af operatoren 'mindre end eller lig med') og returnerer én værdi, hvis betingelsen er SAND, eller en anden værdi, hvis betingelsen er FALSK.

Syntaksen for IF-funktionen er:

=HVIS(logisk_test,[værdi_hvis_sand],[værdi_hvis_falsk])

Lad os antage, at du har en liste over studerendes karakterlister, og du vil kontrollere, om hver elev er bestået eller ikke bestået baseret på deres testresultat. For at gøre det, prøv denne formel:

=HVIS(B2<=50,"Ikke bestået","Bestået")

Beståelsesmærket er '50', som bruges i logical_test-argumentet. Formlen kontrollerer, om værdien i B2 er mindre end eller lig med '50', og returnerer 'Ikke bestået', hvis betingelsen er SAND, eller returnerer 'Bestået', hvis betingelsen er FALSK.

Og den samme formel anvendes på resten af ​​cellerne.

Her er et andet eksempel:

Lad os for eksempel sige, at vi har en tøjbestillingsliste med priser. Hvis prisen på en kjole er mindre end eller lig med 150 USD, skal vi tilføje et leveringsgebyr på 20 USD til nettoprisen eller tilføje et leveringsgebyr på 10 USD til prisen. Prøv denne formel for det:

=HVIS(B2<=150, B2+$D$2, B2+$D$3)

Her, hvis værdien i B2 er mindre end eller lig med 150, lægges værdien i D2 til B2, og resultatet vises i C2. Hvis betingelsen er FALSK, tilføjes D3 til B2. Vi tilføjede '$'-tegnet før kolonnebogstaverne og rækkenumrene i celle D2 og D3 ($D$2, $D$3) for at gøre dem til absolutte celler, så det ændrer sig ikke, når formlen kopieres til resten af ​​cellerne (C3:C8).

Brug af '<=' med SUMIF-funktionen i Excel

En anden Excel-funktion, som logiske operatorer er mere almindeligt brugt med, er SUMIF-funktionen. SUMIF-funktionen bruges til at summere et område af celler, når tilsvarende celler matcher en bestemt betingelse.

Den generelle struktur af SUMIF-funktionen er:

=SUM.HVIS(område;kriterier;[sum_område])

Lad os f.eks. sige, at du vil summere alle de salg, der skete på eller før (<=) 1. januar 2019, i nedenstående tabel, kan du bruge operatoren '<=' med SUMIF-funktionen til at summere alle værdier:

=SUM.HVIS(A2:A16,"<=01-jan-2020",C2:C16)

Formeltjekket søger efter alle salg, der fandt sted på eller før (<=) 01-jan-2020 i celleområdet A2:A16 og summerer alle salgsbeløb, der svarer til disse matchende datoer i intervallet C2:C16.

Brug af '<=' med COUNTIF-funktionen i Excel

Lad os nu bruge den logiske operator 'mindre end eller lig med' med COOUONTIF-funktionen. Excel COUNTIF-funktionen bruges til at tælle de celler, der opfylder en bestemt betingelse i et område. Du kan bruge operatoren '<=' til at tælle antallet af celler med en værdi, der er mindre end eller lig med den angivne værdi.

Syntaksen for COUNTIF:

=ANTALHVIS(interval;kriterier)

Du skal skrive en betingelse ved at bruge '<='-operatoren i kriterie-argumentet for funktionen og celleområdet, hvor du tæller cellerne i interval-argumentet.

Antag, at du vil tælle de salg, der er mindre end eller lig med 1000 i nedenstående eksempel, så kan du bruge denne formel:

=ANTALHVIS(C2:C16,"<=1000")

Ovenstående formel tæller celler, der er mindre end eller lig med 1000 i området C2 til C16 og viser resultatet i celle F4.

Du kan også tælle celler ved at sammenligne en kriterieværdi i en celle med en række celler. I sådanne tilfælde skal du skrive kriterier ved at forbinde operatoren (<=) og en reference til cellen, der indeholder værdien. For at gøre det skal du omslutte sammenligningsoperatoren i dobbelte anførselstegn ("") og derefter placere et og-tegn (&) mellem den logiske operator (<=) og cellereferencen.

=ANTALHVIS(C2:C16,"<="&F3)

Udover funktionerne IF, SUMIF og COUNTIF, bruger du også operatoren "mindre end eller lig" med andre mindre brugte funktioner såsom OG, ELLER, NOR eller XOR osv.

Brug af '<=' Operator i Excel Conditional Formatting

En anden almindelig anvendelse af operatoren "mindre end eller lig med" er i Excel Conditional Formatting, som hjælper dig med at fremhæve eller differentiere data, der er gemt i dit regneark baseret på en betingelse.

For eksempel, hvis du vil fremhæve de salgsbeløb, der er mindre end eller lig med '2000' i kolonne C, skal du skrive en simpel regel ved hjælp af '<='-operatoren i Excel Conditional Formatting. Sådan gør du det:

Først skal du vælge celleområdet af celler, hvor du vil anvende en regel (betingelse), og fremhæve data (I vores tilfælde C2:C16).

Gå derefter til fanen 'Hjem', klik på 'Betinget formatering' og vælg 'Ny regel' fra rullemenuen.

I dialogboksen Ny formateringsregel skal du vælge "Brug en formel til at bestemme, hvilke celler der skal formateres" under afsnittet Vælg en regeltype. Skriv derefter nedenstående formel for at fremhæve salg, der er mindre end eller lig med 2000 i boksen 'Format værdier, hvor denne formel er sand':

=C2<=2000

Når du har indtastet reglen, skal du klikke på knappen 'Format' for at angive formateringen.

I dialogboksen Formater celler kan du vælge den specifikke formatering, du vil anvende for at fremhæve celler. Du kan ændre talformat, skrifttype, kantstil og udfylde farven på cellerne. Når du har valgt formatet, skal du klikke på 'OK'.

Tilbage i dialogboksen Ny formateringsregel kan du se forhåndsvisningen af ​​dit valgte format. Klik nu på 'OK' igen for at anvende formateringen og fremhæve cellerne.

Som du kan se, er salg, der er mindre end eller lig med 2000, fremhævet i kolonne C.

Som du har lært, er '<='-operatoren ret nem og nyttig i Excel til at udføre beregninger.

Det er det.